prodyuy
Cynhyrchion
 • 2021 First Season New Products

  2021 Cynhyrchion Newydd y Tymor Cyntaf

    Dyma'r cynhyrchion newydd a lansiwyd yn y tymor cyntaf, os oes unrhyw rai yr ydych yn eu hoffi, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni. Mae'r blwch bridio acrylig magnetig ymlusgiaid hwn wedi'i wneud o ddeunydd acrylig o ansawdd uchel, tryloyw clir, uchel 360 gradd yn weledol hollol dryloyw, ...
  Darllen mwy
 • Nomoypet Attend CIPS 2019

  Mynychu Nomoypet CIPS 2019

  Tachwedd 20fed ~ 23ain, mynychodd Nomoypet 23ain Sioe Anifeiliaid Anwes Ryngwladol Tsieina (CIPS 2019) yn Shanghai. Rydym wedi gwneud cynnydd mawr o ran gwario'r farchnad, hyrwyddo cynnyrch, cyfathrebu cydweithwyr ac adeiladu delweddau trwy'r arddangosfa hon. CIPS yw'r unig weithiwr anifeiliaid anwes rhyngwladol B2B ...
  Darllen mwy
 • Reptile Proper Habitat Setup

  Gosod Cynefinoedd Priodol Ymlusgiaid

  Wrth greu cynefin i'ch ffrind ymlusgiaid newydd mae'n bwysig nad yw eich terrariwm yn edrych fel amgylchedd naturiol eich ymlusgiad yn unig, mae hefyd yn gweithredu fel ef. Mae gan eich ymlusgiad rai anghenion biolegol, a bydd y canllaw hwn yn eich helpu i sefydlu cynefin sy'n diwallu'r anghenion hynny. Dewch i ni gael cre ...
  Darllen mwy
 • Choosing a Pet Reptile

  Dewis Ymlusgiad Anifeiliaid Anwes

  Mae ymlusgiaid yn anifeiliaid anwes poblogaidd am lawer o resymau, ac nid yw pob un ohonynt yn briodol. Mae rhai pobl yn hoffi cael anifail anwes unigryw fel ymlusgiad. Mae rhai yn credu ar gam fod cost gofal milfeddygol yn is i ymlusgiaid nag ydyw i gŵn a chathod. Mae llawer o bobl nad oes ganddyn nhw'r amser i ymroi i ...
  Darllen mwy
 • Nomoypet Attend CIPS 2019

  Mynychu Nomoypet CIPS 2019

  Tachwedd 20fed ~ 23ain, mynychodd Nomoypet 23ain Sioe Anifeiliaid Anwes Ryngwladol Tsieina (CIPS 2019) yn Shanghai. Rydym wedi gwneud cynnydd mawr o ran gwario'r farchnad, hyrwyddo cynnyrch, cyfathrebu cydweithwyr ac adeiladu delweddau trwy'r arddangosfa hon. Gwnaethom arddangos ein cyfres luosog o gynhyrchion gan gynnwys ...
  Darllen mwy